sinistra Ritorna al negozio online
Panoramica dell'ordine

Il tuo carrello è vuoto

Diffusione
Leggi di più

Termini e condizioni

TERMINI


SEZIONE 1 - WINKEL VOORWAARDEN ONLINE

Porta akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie van verblijf, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie van verblijf en u ons toestemming hebt gegeven omjige mjarke person deze site te laten gebruiken.

Non devi utilizzare i nostri prodotti per scopi illegali o non autorizzati e non devi violare le leggi in vigore nella tua giurisdizione (incluse ma non limitate alle leggi sul copyright) quando utilizzi il Servizio.

Non devi trasmettere alcun worm o virus o codice di natura distruttiva.

Una violazione o violazione di uno qualsiasi dei Termini comporterà la cessazione immediata dei Servizi.

 

SEZIONE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor op elk moment om welke reden dan ook service aan wie dan ook te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (geen creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en (a) overdrachten over verschillende netwerken met zich meebrengt; en b) wijzigingen om te voldoen aan en zich aan te passen aan technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Le informazioni sulla carta di credito sono state registrate durante l'overdracht su rete.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst of de toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de Dienst wordt verleend, te riproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonderj uitdrukeli schriftelijke toestemming van ons.

I titoli utilizzati in questo accordo sono inclusi solo per comodità e non limiteranno o influenzeranno in altro modo i presenti Termini.


SEZIONE 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk indien information die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Il materiale su cui si trova il sito è utilizzato per le informazioni sull'algemene e per la versione mag niet worden di gebruikt als enige base per il nemen van beslissingen zonder primaire, meer nauwkeurige, meer volledige of meer actual informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materialeal op deze site is voor uw eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Le informazioni storiche sono noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter referentie aangeboden. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht on the information op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.


SEZIONE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

I prezzi dei nostri prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de Dienst (of an deel of de inhoud ervan) te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u di enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting di beëindiging van de dienst.SEZIONE 5 - PRODOTTI DI DIENSTEN

Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online beschikbaar zijn tramite il sito web. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen geretourneerd of geruild worden volgens ons Retourbeleid.

Abbiamo fatto ogni sforzo per riprodurre i colori e le immagini dei nostri prodotti esposti nel negozio nel modo più accurato possibile. Non possiamo garantire che la riproduzione del colore sul monitor del tuo computer sia accurata.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, de verkoop van onze producten of Diensten aan een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied te beperken. Siamo contenti di van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Tutti i prodotti di prijzen van producten kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander material dat u koopt of verkrijgt aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

Verzendtarieven worden toegepast op alle bestellingen. D&M vertrouwt op derde partij partners on alle bestellingen van onze magazijnen naar uw huis af te handelen. Houdt u er rekening mee dat onze verzendpartners te maken kunnen krijgen incontrato vertragingen in de levering. Al onze bestellingen worden verzonden met tracked parcels, waarmee u de status en verblijfplaats van uw zending kunt volgen.


SEZIONE 6 - JUISTHEID VAN FACTUUR- EN REKENINGINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde kredietkaart, en / of bestellingen die hetzelfde facturatie- en / of verzendingsadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en / of het factuuradres / telefoonnummer dat u op het moment van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, come te zijn geplaatst door dealer, wederverkopers of distributori.

U stemt ermee in om actele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U stemt ermee in om uw account- en andere information, met inbegrip van uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Per ulteriori dettagli, gelieve ons retourbeleid te raadplegen.

SEZIONE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

Wij kunnen u toegang verschaffen tot tools van derden waarover wij geen control of zeggenschap hebben.


U erkent en stemt ermee in dat wij toegang verlenen tot dergelijke tools "as is" en "as available" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige bekrachtiging. Wij hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools aangeboden via de site is geheel op eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de tools worden aangeboden door de rilevante derde partij provider.

Wij kunnen ook, in de toekomst, nieuwe diensten en / of functies aanbieden via de website (met inbegrip van, de release van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functions en / of diensten zullen ook onderworpen zijn aan deze Servicevoorwaarden.


SEZIONE 8 - COLLEGAMENTI VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via eleven Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden su questo sito che ti permette di accedere ai siti web di van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of assesseren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zullen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid dragen voor materiaal of website van derden, of voor der enigen materia ander oftenal.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud, of andere transacties die in verband met sites van derden worden gemaakt. Bekijk zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, reclami, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.


SEZIONE 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld inzendingen voor wedstrijden) of zonder verzoek van ons creatieveën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of andersamli opmerkingen '), gaat u ermee akkoord dat wij op elk moment, zonder beperking, opmerkingen die u ons stuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om commentaren vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor commentaren; di (3) om te reageren op commentaren.


Wij kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins ewerpelijk partij di op deze Servicevoorwaarden.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, di computervirussen di andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze van invloed kunnen zijn op de werking van deara diensten sito web. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als iemand anders dan uzelf of ons of derden op andere wijze misleiden over de herkomst van uw commentaar. U bent zelf verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor opmerkingen die door u of door derden worden geplaatst.


SEZIONE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw indiening van persoonlijke information via de winkel wordt geregeld door ons Privacybeleid. 

 

ARTICOLO 11 - ERRORI, IMPRECISIONI E OMISSIONI

Af en toe toe information op onze site staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie in de Dienst of op een verwante website onjuist is op elk moment zonder voadorafande uw bestelling hebt ingediend).


Wij nemen geen verplichting op ons om information in de Dienst of op een verwante website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, zonder beperking, prijsinformatie, behalve indien vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum die in de Dienst of op een verwante website wordt toegepast, moet worden opgevat as een aanwijzing dat alle informatie in de Dienst of op een verwante website gewijzigd of bijgewerkt is.

ARTICOLO 12 - USI PROIBITI

Naast andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken (a) voor onwettige doeleinden; b) om anderen aan te zetten tot het verrichten van of deelnemen aan onwettige handelingen; c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te overtreden; d) om inbreuk te maken op di inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten di de intellectuele eigendomsrechten van anderen; e) te pesten, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; f) valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die gebruikt zal of kan worden op een manier die de functionaliteit of de werking van de Service of van enige verwante website, andere website of het Internet aantast; h) de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) te spammen, phishing, pharm, pretesto, spider, crawl of scrape; (j) voor enig obsceen di immoreel doel; di (k) de veiligheidskenmerken van de Service of enige verwante website, andere website of het Internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor uw gebruik van de Dienst of aen verwante website te beëindigen wegens het schenden van één van de verboden gebruiken.


SEZIONE 13 - GARANZIE DI AFWIJZING VAN; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Non garantiamo, dichiariamo o garantiamo che l'utilizzo del nostro servizio sarà ininterrotto, tempestivo, sicuro o privo di errori.

Non garantiamo che i risultati che possono essere ottenuti dall'uso del servizio saranno accurati o affidabili.

Accetti che di volta in volta possiamo rimuovere il servizio a tempo indeterminato o annullare il servizio in qualsiasi momento senza preavviso.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, de service geheel voor uw eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die aan u worden geleverd via de dienst worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "Zoals deze is" en "Zoals deze beschikbaar is" voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties van dan ook, hetzij uitdrukkelijk di impliciet, incontrato inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel, en niet-inbreuk.

In geen geval zal D&M, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige verwonding, verlies, claim, of enige directe, incident, speciale van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, verlies van besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtusheidheid dakar anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de service of producten die via de service zijn verkregen, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of enig product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten di weglatingen in de inhoud, di enig verlies di schade van welke aard dan ook die het gevolg è van het gebruik van de servic e of enige inhoud (of product) die via de service is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs indien u op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of giurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke staten of giurisdicties onze aansprakelijkheid beperkt zijn to maximale door de wet toegestane mate.

 

SEZIONE 14 - SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord D&M en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en wosegelied teenshaden teens, teejégégen, teejégégége, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw overtreding van enige wet of de rechten van een derde partij.


SEZIONE 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke bepaling niettemin uitvoerbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en zaldwings henet bertfangen, en zaldwing hetegen-afdgeving waarbij een dergelijke bepaling geen invloed zal hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen.


SEZIONE 16 - BEËINDIGING

Gli obblighi e le responsabilità delle parti sorti prima della data di risoluzione sopravvivranno alla risoluzione del presente Contratto a tutti gli effetti.


Deze algemene voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze algemene voorwaarden te allen tijde beëindigen door ons mee te delen dat u niet langer gebruik wenst te make van onze Diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Indien u naar ons eigen oordeel nalaat, of wij vermoeden dat u nalaat, een voorwaarde of bepaling van deze algemene voorwaarden na te leven, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen voorafgaande kennisgeving beëindigen voorafga en blijagen ueli to beëindigen a blijagen alleven de datum van beëindiging verschuldigd zijn; en / of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) worden ontzegd.


SEZIONE 17 - GEHELE OVEREENKOMST

Il mancato esercizio o applicazione di qualsiasi diritto o disposizione dei presenti Termini di servizio non costituisce una rinuncia a tale diritto o disposizione.


Deze algemene voorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik ekerd de diten alle, overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Eventuali ambiguità nell'interpretazione dei presenti Termini di servizio non saranno interpretate a scapito della parte redazionale.


SEZIONE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze algemene voorwaarden en alle afzonderlijke overenkomsten waarbij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overenstemming met de wetten van België.


ARTICOLO 19 - MODIFICHE AI TERMINI DI SERVIZIO

La versione più recente di Gebruiksvoorwaarden su elk gewenst moment bekijken su pagina.


Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze algemene voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het bekendmaken van wijzigingen aan deze Servicevoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.


SEZIONE 20 - INFORMAZIONI DI CONTATTO


Vragen over deze algemene voorwaarden? Contattaci via e-mail:  info@dm-deco.com